Flip book element

Matcha Atani 5Kg

10,000,000.00 6,000,000.00

Matcha 01 được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, và được thu hoạch vào vụ hè (cuối hè). Matcha 01 có vị ngọt hậu, màu xanh.

 

Đọc tiếp

Matcha Atani Nhật Bản 500g

1,170,000.00 700,000.00

Danh mục:
Đọc tiếp

Matcha Atani 02

200,000.00 120,000.00

Matcha 02 được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, và được thu hoạch vào vụ thu. Matcha 02 có vị ngọt hậu vừa, vị đắng dịu.

 

Đọc tiếp

Matcha Atani 01

250,000.00 150,000.00

Matcha 01 được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, và được thu hoạch vào vụ hè (cuối hè). Matcha 01 có vị ngọt hậu, màu xanh.

 

Đọc tiếp

Matcha Superior

300,000.00 180,000.00

Bột trà xanh Matcha superior được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, được thu hoạch vào vụ xuân. Matcha superior có vị hậu ngọt đậm đà, màu xanh tươi.

 

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.