Matcha Atani 01

250,000.00 150,000.00

Matcha 01 được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, và được thu hoạch vào vụ hè (cuối hè). Matcha 01 có vị ngọt hậu, màu xanh.

 

Chat ngay
.