Matcha Atani 02

200,000.00 120,000.00

Matcha 02 được sản xuất từ các búp trà tươi non, trồng tại Nishio, Achi và Shizuoka, và được thu hoạch vào vụ thu. Matcha 02 có vị ngọt hậu vừa, vị đắng dịu.

 

Chat ngay
.