Hiển thị một kết quả duy nhất

200,000.00
10,000,000.00
1,170,000.00
300,000.00
.